Over MIRAD

"an integrated Methodology to bring Intelligent Robotic Assistive Devices to the user,"

 

is een 4-jarig startegisch basisonderzoek project (SBO) gefinancierd door Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Het project is gestart op 1 januari 2013 en heeft een totaal budget van 2.974.837,77 EUR.

Het hoofddoel van dit project is het opbouwen van generieke wetenschappelijke en technologische kennis, die toepasbaar is op het domein van robotsystemen die interageren met mensen, zoals aangedreven orthesen en prothesen, actieve revalidatie- en trainingstoestellen, en assistieve en tele-operatieve systemen in de industrie.

Er is een groeiende nood aan mechatronische systemen die met mensen interageren. De gebruiksvriendelijkheid van de bestaande systemen hinkt echter achterop, onder meer omdat verschillende kennisdomeinen aangesproken moeten worden: mechatronica, biomechanica, revalidatiewetenschappen en psychologie. 

Daarom heeft het MIRAD project een consortium samengebracht van experten uit verschillende domeinen om een geïntegreerde methodologie te ontwikkelen die intelligente, assistieve robotsystemen dichter bij de gebruikers kan brengen. Om de methodologie te evalueren richten we ons op een uitdagende toepassing in de gezondheidssector: een intelligent, actief exoskeleton dat personen met mobiliteitsproblemen ondersteunt bij het stappen.

Het project heeft niet als doel een marktrijp product te ontwikkelen dat na afloop van het project meteen in de zorgsector gebruikt kan worden. R&D vervolgprojecten zullen hiervoor opgezet worden. Naast de zorgsector, richt MIRAD zich ook op een heel aantal andere toepassingsdomeinen voor het valorizeren van de opgebouwde kennis en ontwikkelde technologieën: sport, ruimtevaart, hulpdiensten, entertainment.